Laserfiche WebLink
�l� T� �a�Y t'A�T €�F � �+��, AI���KA <br /> I� � �IA�T'#� �B' T8� �STA� � <br /> } <br /> p�` � QR��� !� 1��� <br /> � <br /> �AY B. Bt)TTf�BI�', �iS�EA.�E�. ) <br /> Nt�, c�n thi� �2� day o� Au����, 19��, ��f.s �au�� �.� � <br /> far h+��r�.ng upe�� th� �eti��.� €�f �lanch� �. Sest��sr�, ��.��� �.� <br /> s��v�v�.ag �c��.nt te€��nt c�f Ray �. &�tt4rf, d�c+��,s�d, th� Cc��r� <br /> fi�d� thr�t G���ld B. Buec�leF a� ��u�tp Attor��� ��r th� G��anty <br /> �; �al�. an� ����e �� k��bras�.a �as �i�ed h�r�i.� hi� r���u�.t�.r�r <br /> a�a��ar�nee r�� su�eh ��tc�rney �c�r sa�.� C����y ��� ��st� �z�� ha� <br /> waiv�d the �.��u��e �n�a �ervice u�a�� �-a�m fa�r sa�.� G��r�t�r �n� <br /> ��.��Ce Qf nes�iee c�f the t�e and p1�ce �f �h�.� ��ar�n� anc� �h�,� <br /> �actit3.on�� be��i�t is �h� �nly ;�e�svrn ��ai.ns� �+�rr� �� i�h�ritane� <br /> t� eould be ����ss�d, �"hh� C�urt f�rt�er fi.ac� tt�� �nc��.�. t3�� <br /> provi�ic�As of �ecti�n 77-2t�18.G� R. �. P�eb� �u�r� I���, �o na�i�e <br /> �f this he�r�.�� ie requ%rec�. <br /> The Cfluzt fiads th,�t the �ounty ��tcr�n�y fc�r ��?1 �4��.�� <br /> and �tate� c�f Nebra��. has en���ec� �:n�� � st��ul��i.�� e�f �h� fa.��� <br /> �n this m�tt�r ana th� saBae c�me an r�r he$r�.ng �a�on ��z c�s ;��t��i�an <br /> �z�d sti�ulsCiQ�e and the Court finds sp�ci.fic�l.l�: - <br /> Z. Th�t �e alle�ae�aas r�f the �e�iti�n fileci her�in are y <br /> trc�e an+� car��e�t and �haC �� B. Bc�ttorf die�, t��tat�, �.a� �ail ; <br /> f <br /> Countg, Adebraska on Ma�reh Z8, l�b�, l�av%n� �urviving hi�n '��.s = <br /> � <br /> �a�.c�c�aa, ��.a�che B. Batterf, petition�r herein. � <br /> a <br /> 2. T�st th� tots], v�l�atio� o� �h� �oiret ter�a�c�+ e�tat� c�� £ <br /> � <br /> �aid deceae��c2 an�ci p�titione� i�ereia, te�ge�h�r �ith �� .�tatut��y � <br /> �; <br /> deduc�ioa�, al�.o�8nces �nd e�€e�ptions is a� �Q11a��. � <br /> � <br /> .� <br /> � <br /> � <br /> � <br /> �4�3 <br />