Laserfiche WebLink
IB '1� CtJl�11T?' t�" i�'flALL tXlt�li� �S�A <br /> I� T� l+ilCiT�;R t� �tE �T33 ). <br /> � � E3T�AY� �4. .r...... <br /> D�C�3E� D�T����G�TAX <br /> �FT� b. C2�ltOCZ47L{S�TSHZs IIEC�I. ) --- <br /> Thi.� Qa� c�e � to b� �d lbi� /�dyr o� �Y� 19G2, u� th� Patt't�ti oP <br /> Sret� Cis�aoasol.oaatci.� v�.d� a� ea�l d�eiared, P� � det�xr�i��t.i� e�f a�#y bt�►rssk�a <br /> �srl�ac�e tat�t fltte ar w�ag 3.� t�.1.s aease, �! �olne�ry Appearazute �d �la�i.ver of <br /> �s�Gics az�ci Ccea�ent �f Gex�a3.d B. B�ehL�r�, Cditrt� At�t�g a�' �i�I.l Ct�t��y, ��br�k�►, <br /> ead t�e Go�t t3rtds t�� �3.d de��t �ied a r��C3eM� a�` �ist'�l Cou�ty� �sbresks on <br /> �ti� �rd dsy' of �'��ru�a�, '3S�51t� � '� t�tia� Cc� her� �ux'i#diat.icn o� the�re p�ro- <br /> ceer33tig�►� 'Ehe Cot�r� �'�tt�r f�.ade �tiat tJ�ss9e 3.�s t�► ldebrask� i�r3t�sn�e tax dua car <br /> a�s� harei�; ths� thvse pro�a� properl�'` co� vlth�a � prmria3.+o� e>f ?7�.2Q18.02 <br /> {5) �f �e F�i.se�l st,�u�es ad' g�stc�, i9�3, at� a�acl�aa it� Y95g, sna tn�t �� <br /> pe�if.3.�r 3e t� tx�'Iy ia�retat�d p�e�sr t,� �e�e �e�d�nge. T2� G� fuc�� <br /> �3n d� �h� ai�, debti� aad �cps�e� �f 1�ar� ilxaeee ettd �u�l af �+� deces�sd �e <br /> beett poid by #�he petAi��; t�sst as�d d���aei 1ef� h�a eearv�.v3.t� �� his �s41e h�ii�°as- <br /> a�-L�o �e follo�g personst <br /> I3�etxe Cie�ctt��olt��rkif I� tai.dc�€� <br /> Dcn�l+i Cie�oc�o�,��ki, �t�. <br /> �'� Ca;u•t Yurttaer �s t,h�t at th� �Ei�se af Yti.s r7��th 'h.h� dece��d �ttea t�r <br /> property ia his c�saa na�e, bu� t.het hs ow�md po�o�r�r' 3n 3o�Z# �,ena�xcy, �th3.ch had a <br /> f�+3r e�ai�kvt �eleia s� a� �`ehrntz�* 3, i9�� �s �e�.laKes <br /> La�o sev�n (7) �a �i�t (8), in H3.c�ck �'o�ts�n (lIe? in <br /> t2r�► Qri�i.n�l Tc� oF C�im, �e$ra�a� - v�lu� �1���G,UO <br /> '�tr3.�u� �.t�a of persott�I p�psrt�y�s �peei�r.�1� dea- <br /> cr�i iu �e pstitim, ��g � �1 ve�le� og 9,�:99.'T5 <br /> atad �F�t �ae tc�rsg�,ag �rt� oo�i�atsu a31 pa�q�ert�r ea�b�ect to ccuei�derati�sA Ya�r <br /> Nebraek� i�ritt�rjc• ��t pctrpossa. Tl�e Canrt !'t�rther �.xeQ� that sa�.d �Kdow xa� �hs <br /> 3oittt ten�t wl�h the deoea�ed in ort�tr�r�ip af t�e +nbav�s dee�er�d pr�z�g, und '�at <br /> sBe i� �n�i�l�d to a v�id��a s�tutcocy► �spt�f.oa of �iC3,IX1A.00, and e��r5.c3o��s i�- <br /> deP�rasible eY�rs ajo�tica is t� asos�t t+f �L,599.87, �ad. #2ut said ex�nptioru� e�ac- I� <br /> e�eed t� tt�l tna.� ta� t.l�s p�p�t�r eab�ea� �e ea9s3�das�itti� f'c� iaherita�sa :�c <br /> �d �-�� � t�v �Febraskn i�rritimos 'E�ac da� ar e�dng ia t�is t�ac�s, aor Fed,�ral <br /> ,:_ � <br /> ��#8't�r��t,"'pc�j:�l� Estsitre 'Ea�c. <br /> _ �� <br /> IT IS� T��, �D�BD, � ll� DH��EU BZ T� C0�&T that ti�ero is tw <br /> '���a i.pha�,�:�tot � ar � la �D�ia aa�s. <br /> _," � <br /> ,. , <br /> �= '� <br />