Laserfiche WebLink
`;:� <br /> '.;;r: <br /> 2�ie �ourt finc� fi�t tk�� 3'sir and r�a�an�bl� mar�t �al.�+� �rf aaa#.d <br /> rea3. estate here�� d��r�.b�d i�1 the a� o� ��a�,0{lO,�E? �d 'w� '�Yas f�tir a�nd <br /> raasonabl� r�arl�et val�e t�h�re�� on ti�e ds#.e af ci.��h o.� ths �3.d .��.�.e�e �. <br /> :�"�e�land, c�eceas�d; �.�� eaah of �� sa3.d de� e�s t�v� �axs �ezsptic� of <br /> �;?�a,�rU.i)�3 eaeh �ar�c?er 'the 3.x�her9t�nee t� ]_aws a� ��ae S�� af N�bt�.�� <br /> and fi�here �ta� no pe��onal pre�►er� ].ef� 3n #rh� Sfi,�;te o� �teb��i�a �t �ne <br /> �3sze o,fhe� c�eatk� and the�+�fa�.ro t�e�� � r�� 3nhe�ri�az�G� �tsa�c �ue c�r esra3x�.� <br /> t,hc� Stat� of �ebras�a or t�ie Un3.tsd ��at�s c�f .Arner3,:c� b� �.rt� pf the <br /> c?.satt: af !�:.ia� :�. :f'r�3.�.n�i, decea$e�. <br /> T;° ?'S v�'����•�� :A���1'U�G-}.�D ,�rU 11�'CR:T.''�'3 F3Y �fi� {�Ll� '�ha.t t�� f�.rs�1 report <br /> an� g�tit�.o;� fo�° �3se� r�;e oi ". I�erle I�Ec�ex�c��, At�3.���strsto7r '�3.th t�i� T�T3.11 <br /> 4r_�e��� of s�3.r� E;st��e i� ��-rcb;� ap�r�vec�a.�.d �17.o�red. <br /> .I�' TS t��'�'""I;�';;�. f�I7ctil�i�_"r''�3 ?1ND I)�C"''i,�,�'•"1 ?�' `�'fi� GvT_T�`i' 't��t. 'tti@x'8 a.2'"� :'10 <br /> r,�iri, c,:, �`���r i�^ sa�e� �state anc� a.:y ��c� aI]_ £ur�ther �I.�:'E� ar� fox^�v�r <br /> a��r�:� a:�;a }�r�elu�c�; that. �h�s� ar� :}o ��t,a�a c��° i���ri.tsn�e t��s c?ue tr�� <br /> Stat� oc :•��hras?�a or tY�p U��it�d Stat�s c�" A��ri.ca t�y �r'f.r�t�te of the c�+�ath of <br /> ;��;_c<> ;:?. �re�l.ta�c, dec�a���?. <br /> � zs o�,�:�.�, ����.�� a�r� ��c�m s�t �� �t�� tn�t �a�.c� r�. �r�eza�.a <br /> ;iEc� �e�.van� �s her sole anci �17,y hez.rs-�t�-7.�� h�r children a� �'41.lows, all over <br /> ti�� a�;e �f 21 vaarg: <br /> rrancis �. 1�reel.ar.d, son, <br /> Farrel Fresl�nd, son, (�'nown a1�o as A. Fa�rel Fx�e3.arid) <br /> �'`i,hp1 Adsle x�rselar�d �e�man, dau�hter <br /> Almeda l?. �Iaedi.r�, c�at�h.er, <br /> Shis°el�� V. �2sons daug�ter, and <br /> Da=�� �. Sch�r'�ofsk�T,. dau�#,er. <br /> IT iS ��13;;..��, AD3UDG.�T�:3 .A;�:? ���GT,.E� B� �.H�: G�3iItiT �Yiat A3.i�� �f. Fre�latnd <br /> c;i�� 3ctob�r 27, i9'�g, � rEside3t o� C�ter, C�t�r Cc>u�ty, Sauth Zlakota, leavin� <br /> � a ?ast 'Til? a_�d Tes'��n�t i.� r�,ich she d�vised #,a her �.d child�n aad tm�y <br /> I�,ei.rs-at-z-aw ��r��to�flr� n�ed a�l af h�r es�ate includi,-� th� r�1 �tat� <br /> cie�cr3.�Ed as follawsr The: �;ast f€�ur t?� �t) �cr�� o� tlae� Nax�h��t �arter {�) <br /> +�r c� the 'dc���a�� Q,uarte� ��►�q} axtd the �tc�rth cn�e-l�slf <br /> (�i �) �f �he 5o�.th�r�at Quaa.°�ter (SE�) c+f �ation fiwo (2� <br /> �'ot�stz3p A3�ne (9� Ng�"�h, Rar�ge �relv� (�.2) w�st af the <br /> 6�h P. Ii• Ha�l Go�anty, l��braska, <br /> in eq�zal si�are� in fee �gle �b�o3.ute. <br /> , _ A.; ; ...� � . <br /> s "� <br /> . . _ _ _ , .. � .. . ,,,a��a., , .. ��� .... ::�.�x,. <br />