Laserfiche WebLink
�, <br />. .. � . � � �� �r <br /> t�.�n �i Heb��tlu► �.ah�r3'3.t�e �az ptt�p��sa. <br /> Th� t��►�r� tu���a� t�nd� t�s� tha tdt�l aaltzs af a'!1 property <br /> eub���� tm� e�om�ei��t�**st3�� far �ebr�ska i�►:�itaaae tas pwrposes, prior <br /> t4 dedu4�iag t�+r �lloxabl� d+tbt� sad e�pe�eee eEad the ho�es�ead ex- <br />' �m��i+�n an� a�h�r �aemptione �21Q�►ed th* xi�.oa s� eurvl.vin� �oir�t <br /> j <br /> �ensa�, 1� in"'t�ie a�Quut �f $3►8tfQ.�2; t�t �be �urbiving �oir�t <br /> t��e,�t af �uoh �rc�perty� �ss �ridc�w a2' s�id d�cea�ed� i� ��►�itled ta <br /> � gtatutory aa�p�i�u o� �1n�Q(�1.{#d, ea�. the�t thu� it i+� appare�t <br /> th�t th�re is nc� �iebraska inherltn�tc�e taz due �r cxing 3.n this aau��. <br /> �� ZS ���R� {}�tDBtt$�� �}dUD� J� 33BflS�E37 �Y THF at3Uft� thst <br /> �h�re i� �o ��brask� inhari�tan�a� �� �a Die#rsaka e�t�te taa� and r��r <br /> Federa3 es�e�e �a�c dn� @� eria� ia #h.i� Qauss. <br /> �,G. <br /> ,• ��y„ __ <br /> ���,�,���i�€�.�` ;, <br /> ;''�����,��,�, `�,`�',��.� " 8T '�� 44IIBT _ <br /> '� x:� , � <br /> 5.,.: iqc�a.�a_�+t, r u:. .oc ' <br /> s <br /> � rn�,:.rr. "'t 'Ld�.+;r � ' � i,"• i <br /> -_� .. .� ..:�,.w. i o,,�. " � � �' /% <br /> ro�f� j / <br /> i'" �F T+d 9 .r.$�t j'-_T`*�. �. ,• . . / '. <br /> / . - '�� °' � 'V" I�� <br /> � � �., 7 ' � '... .. <br /> >�� t .� �� ��, t}11YY��i� COUl"'E <br /> .�..�,t��-; �•"_� � <br /> . _ . Y �•, .Gt`� �����sxi���� " . <br /> -sy,xs^y: <br /> ,;y y <br /> i <br /> l�' <br />