Laserfiche WebLink
�r- aµ�; .. � . <br /> r' - ., . <br /> , '�� , � -�_� r. <br /> � • 4� (�� .�. _" <br /> . . �4�d'���' - _ a-,...-�-a;e�.tc-=±•.+*��--.,t_ . <br /> .-.�.r- '— <br /> ��___ __ - - -_ <br /> - � '_y• �,r_ _—__,.., . _ .... __ .__� � _ <br /> � �. <br /> � ���t�oo93b <br /> - i1�� �p�1Ef�Q CORREGTi O�t1afMAL MOTfC6 �1�7Z7�07 Pf6B0 ON OtI2a/e7 � <br /> _— _.. -- _ __ __� . <br /> � - ----- <br /> y�y� . .,,�O�pwt�wM d tM T�r•1�MnM1�M irMa <br /> � . . <br /> _� ��:'!•+ w .. , � <br /> ���� Notk�e af Federel Tax Lien Under In�emel R�ri�nw �wa <br /> , -- - - .------- <br /> .� ---- r.�. � <br /> - -- - - tiv __k��wQM <br /> __ • � SaiY N� <br /> "a <br /> - - _� --__ ` Owppo ' �19z0�374 • 1 <br /> ..-. <br /> -. .____.� - :_ , -- -- <br /> -�— ---�—� • <br /> A��I�aIMMd by MeNm1�0�1.�it.Md�dtlM MtlwtNl Rwin�M 6od�. . <br /> �;- — �wllio� M piwn thM t�ao� (Miel�� MK�nat and p�) Mivr b�t � <br /> ``l ��d��M tM foMowMg��d qxp�y�.OMwid tar p�M d WN � • <br /> �-. ��11M IIiMI Ill�el�.b11t N 1�11MI�MIi 1�I1i1l.ThMMo1��t1M1�b�MII M1 � <br /> -- � �MOr 0��u11N�d$�M 011�N�fly�Ild f�lt�b�I�flr b�10r1�1llj�m <br />-_ _ _ w. t��r.r lo� a�. .a�ouM a tin.. e.�o.., .na .d�Maoe.� p.nwrs, <br /> MNMMt,and ooM�tlt�l�ry aoo�w. � - <br /> --- -- -- -- - ---__ --- <br /> - --- --- - <br /> _—_�OIT� TIM BTIiTtMA• <br />� - _: <br />:`.ti • _. <br /> v�' �/I�f10� P.O. !Ox 1'37 f . . <br /> - '� •' <br />-- _ _ 4RAM0 /SLAMD. NE 6�002 . , _ <br /> . . S . .. <br />.- _ -----_ _ - ��f1Gi`G.IpQ N�M���ff����i �wW����� _. <br /> tMlaw.uNMS nodao at wn k re1We by aie dus ptven tn oo+�rnn(e).u�b nottos � - <br /> �hU.on tlr day torowk�p ruoh dw�oprm as a c�can o1 rshns as dMined � - <br /> ' MIIM��R��CT6 OR181NAL DATE fN COL. (�I ••• <br /> . ; I�M of Tipt � Numf»r A�t �RMY�Inp� o�f�Aa��iat � r <br />- ! o e <br /> ,_L. f F� • <br /> _ �o�o f2/31/�Y so�-eo-e9» o�iz�ie� osisoi9� • �9o9e.92 <br /> --±_ � , � �040 �zis�ies so�-so-a9» o�iziie� ozisoi9> >as�i.�� .�,: <br /> -- -- i8i i3f3ifii Si1i•06�iltlty O1fYl/�) QT/YO/97 11Y04.4�9• <br />-. ..�i • ' . •, _ <br /> ' '�. , - <br />_ f`'1+r, ; ' O _ <br />-=,��'� ' �r . � - , . , 4` _ <br /> ���' ' � ' . - � -- <br /> o k, _ <br /> '� = <br /> �"�', �� . ��;, . � �: <br /> �.,�+; °�; ,.-n.�� , , �; <br /> ;i.�r�.� 'i::l.k'�i�„ -, <br /> - n <br /> ��y .: _.,.„ d� . 1� � <br /> —„ ;rt. r•��� :�• . Q � <br />�' . �9����,.�j� : ���'�� � R�plat�r of O��da � <br /> ,�' �.�f�+';}�•� � .. �• Hall Countr :i{684�.90 !_. <br /> < ' � . , � . , To�d � � - <br /> ;'� ,fa . •:.?• °�, ,' ' ' Orand Isl�,nd, NE 88801 ' = <br />"�t 3.:.,:. . 4 Oflylnal R�c:ordinp D�tas - <br /> . ,�:.;' ., _ <br />_r�++�' . 'i;�'', � 11t0 97�100�29 • - <br /> �� . <br /> :`� �; �^��� : 'Ibi�natla�o,�s prapar.a.nd sipnad a _,�1.m.+o.n�a..�..x�. ...._ �on thls, = <br />-.r"'.:'_—-- Y - � <br /> ' •�r a . ;��.-'�''�i .� <br />-.���:,�� ���;~` ;�(i}v;' .:•�� tl16.�L!t..dey f!A-e a��b e r, 19 9 2 . 1!.� - <br /> �;��• .� dy+�4 �.�_�,t�,� .. � Q <br />_-_ _��ri,�+���'-'ri.�fd�;, �un� Titte � - <br /> r f��� 'a '� ��„�� ''�`�'�' C�0�f, S P f ;.: <br /> ;�, � <br /> � :r . , . . <br /> • . ., ;� it. � <br /> � '^''"� . _•.�i, AID G�aiYRdh of o�nou np�wr w sdc.�duwMfapnrna is na�wntW fo tM v.ia�y a Nolio�d FidNii Ya <br /> '+;c� , . ,,c!��, Rw.Gtl�t ti�,1971•Q C.&�OY) - <br /> . . :� Fam 66�(Y)�.t.at1 � <br />- ' ' ��:. ' �, <br />. - Pare t-wvi ey R�cordfnp Oif1a (� d <br />� a. -- - � � � . -•„�yS,d1�r�..n..�.,,•�rt,L�v.��..h+•u�„�, - �-- -- - - � <br />- �. �^ y r.� t: `r l� �.\�.:� �. r' --- . . . - .t.-�. �- - ., + �+.w^ + . _ .�F . <br /> • ` ' �- _ <br /> - _ ..._:-- _ . . " "_ ' "- ' _"__' ' _ . <br /> -�', _..—__-___ ...._ :-_ -. . _� . _f_. ..-___-_ .'_�"-�: . __ . . ._.:'..� . ._ _ "" ""' ' "" _ '__"'"'"". . <br /> . � . '1`'`\' � , . . , � `' - <br /> . '1 . .. . . - . � .. - • <br />� •41� '� ,. . . � �..� ' �. ' .. � <br /> �ky � '�}., ,1 .. ,ri.. . .. . ' � . • ' � � . ' . <br /> 1 . r. . , <br /> , ,. ..t.... . , . <br /> ♦� r'x � V . . _. . • <br />_,',`, � d V��� �� 4 l] „ .. ' � . . • .. - . .. ., � .� . .�• r.�t,',11 <br /> 1 • • <br /> •4\��+.. ���' ' _ ' : ' w l� .. �.. .. ' , . .1`�IA;� )_� . ' . <br />. ll .N � � {. . .• ;�. p� � •..�! :. <br />. ' • 1.�w.�'. �+� � •-t . . .. . , i ' , , �1{'�R`�'e�y'�,�v�..r � �'�M/'. <br /> , �'`. � � . .. . ' . . _ - . - �_ . ' � . <br /> � • ' - ' .. .. .. ._ - - .� ... ._.. <br /> - � " ----- �- - --- ---- <br />