Laserfiche WebLink
� . .,.. . . r i: .., • i , . . �i� .. , ' . ,_ �,, �,�.. <br /> q . , . . . • "u 1 �u. `�Fti�� <br /> , . . ��. <br /> �. <br /> ...,�,�.eM. ,. ,,,:;<<e-=- <br /> � FlNANCINO YTATEMWT•ihM MMwrM N M OMoM IM MM��ww�1 M IM IIGGs , ��'��•,•� <br /> I u� I�hn ��Il�.r�iUrle. l�me, Numher. _•�JA"vi'- <br /> - — � � DeMon��ILut Nanr Pirql�nd Addtwlal 6ECURCO PARTY Y , ;•,.•:�c..s.r; <br /> .nu r��ior uUar� <br /> STEbK. Ricky D. 507-70-�367 UWITCO�;AiE h��►M�FAICA <br /> , � � ' STELK� I.eona L. SOS-84-0858 /ARMCR9 MOMC AOWN�BIRATION 91� i�V��i(� <br /> ? Route 1� Box 24C 1811 We�t 2nd, Room 440 � �•� <br /> , Aida� NE 68910 llrand Iele�d� NE 68803 :' , <br /> �t..wni. rn��., �dJ,�.,� , <br /> - -= + 1.ThxFlnurcVr{&N�m�rtlo��enUNfolbwlqlypnor n n��f dluad,lnc .�n u�K �+�� Ix������� <br /> i ��) `!� Y� K�� K i . <br /> -� lb1=�i���� �— '- --' -�- + - ; <br /> 2.Ul�o W qn of�udl colluttal l!�01 hfllby wlhalltld. 3. C t � • { �, '� � � <br /> �. ��pp� �nY p�t d�kr�b��n I lM►ytlnrrv��aMne a S�s Ji;,he�ne f�kw�e►�ie�����r � <br /> • a�o.�n.ro��rYydetcnb�d ndaNt��. � � � . :! �����.�muc p�w�nw .aJ <br />— ��w f A xupm�lc . i l�um��nJ 1 Unnl��.n t���m a haaaJ I.�rn <br /> F�rn w Olher N�fll Ea�le 1'I . i 1 �n ' �.r tMher Un.r�Wwn � <br /> '[)v.ner n,� �a A.res �•- � { I <br /> � Fi uses LQ�ated On: ; � '._ � ` f � <br /> ' Ri�y D. St�llc 67 '. � Hall� - �E � E�NW� 34-11-10 <br /> � � � � � lying south of UPRR <br /> � f { � <br /> ` 1 i ; • <br /> � , i � . t <br /> ' . �t wn� I � Fdm�lMinc m Reg of Deeds � 81 l�wn�� ❑ Se•reiaq rl tiinr <br /> j •�- <br /> _ /� � l�101 1F.��)F AhlkRl('A ; <br /> _— . I . 1 11� � ^ . <br /> ;± ' O��C Z <br /> .n , � y • St _ �` IS nalurt�•11)eM.n� ------ -- - . <br /> � � ���.�.- ����� County nffice A'sst. <br /> - � a . j Q � Niynnwc�•1 Ilcb����� 1 �N\1!R�11��\II \l)�II�I�1H 111��� <br /> 1 ll) FIUag OPticer Copy — Alphabetncai USQA•F�nHA FORM FmMA A40•A«9(R�v.6•21•83) <br /> .'llepfd �M�l� If flqYlKd oy St�1e I��v. NMrwi�e f�pute4 ow�uet. FOHM UCC•1 UNIFORM COMMERC�AL CODE <br /> � .. , � ,� - _ �� - . 1 _. <br /> � .. .. . � . � ' <br /> _ ,', <br /> � <br />— � <br /> ,� <br /> '�i1 <br /> 3 <br /> ; <br /> __-_r � <br /> �� <br /> T <br /> .- <br /> �� <br /> . � <br /> � <br /> J <br /> �. . ._-- . - ..___.. __. <br />