Laserfiche WebLink
°` '� ;_a. "�, _ i" " <br />� - ;r _ _ T` .3 `, <br /> I �' __ 1 _ _ � M ,� <br /> ?-' ��' 'V ,A - fj �N <br /> � J <br /> ! <br /> I `�.� �'� `�. _ r� �a <br />! y �a <br /> � <br /> . . � ._ <br /> , ; <br />� , . .: -,�_ � ; -` <br /> ,- ' _: .� .:�.. � � A . ; ,, ' '_ ,.• : � f <br /> , _ � .�. . ,-' .. <br /> I <br /> ': <br />� <br /> f ' <br />� � ' <br /> ' T,AST �4'YIi.S., ^�vD �E�T.u=.+�'...,'NT c�F <br /> _ , <br /> RTOFiA iViYRTI,� ��LIrIT^r.� <br /> Fi�iTCF:�' �LL ��N BY TF�S� F'',.ESF'��:'w`z <br />� , <br /> i , Th�t I, Nor�, ^,�.;yr�lc �plinter, bein.� of soun3 ar�d di.spos�ng mind �nd <br /> mem�ry an.d desiring t� �is�oss of �.11 �he pr�per�y oy which I may die <br /> seized by will, �� ��al�, publi�h �z� d�cl�ra -'this to be rny �ast ;�:i11 and <br /> T�s�smer,t ix� �r,*ord5 �.d figiz��s fo12�:rin�e <br /> • , 10 I dEsire x�j� ekecu`crax h�reznwFier na,.Aed �o p�,y a11 cf r:�y just <br /> debts a.rid all os' tno exp�ns�s ir.ciuEr� ta i�r iast illness and buriAi �.s <br /> socn as possib?a, frcr. my p:;r,,anw1 prorra�ty. <br /> �. 1 '�,''1Vv'9 L�E'i7;.,�,9 a„1� 'L7e;CyUEG,�!1 L��.1. OZ l;l�r prorerty3 LG2'„ly �i 5021c�Z <br /> �nd r.;ixed, �rrher�ver situate�, wbsoiu��iy �d Lrithout conditio.n, �o �r,y four <br /> belcved children, GiIa Z:_Qi;u D Si'i.,1i?i'1,, '�":I`,�TJU ;y,':����T S'2i,Ii�TER, 5���::� <br /> ir�_CiU'.�''��P� i T C�1�. 2cRC�. �'i'rt'�.�ii_''�i .i;j\�,u �',�'�'''.��S,i?_''. AT�'t"��`i � r �_ . <br /> __ - C---. `V; c"���:,_-u �i, ���.re arld sY.a_o aii�.e. <br /> �J. I 11vfiE3bYJ' £,'.�'y^ir?i1� iujr ::.^'•.LJ�lEa��.' G�:Llo:,'_4�i y v�•c:�.�9. ILzogere l;OT'P.�^.'.� AS <br /> 't:18 BXBL'i:i:Cl:: OS�' �ti?].S„ f.:� !.�.5'� .`,�li� .^-,Cl;i �L'u:��.7;;�Y?'` 3.riC� I `"T';a.Tl� U2:�'.,G 11E1 <br /> �s i� <br /> f'Ltll �TJvl�BT 'GO 5t%�.t �SiC1 CO:V��% ;'T3.i;:i �00(. i,1��C %:.S.s. Oi �'f16 T'2A�. G�S�G'.�Q Oi WL1iC11 <br /> I .P.?&�I �i�: SB12C:Q' �Y'£A,.ii..G'P.� L:;��O t-.�:T. i::1f: SL:ii T'l�i?t. ;?...'":(�.. y C4J(.'i �O ::�.,.'�8' <br /> ofecute �,..:d d�l�veY �;:e rce.�ss�„y- u�eds and c�i:r;�,- pw�ers neczss�zry to car-ry <br /> OU'`i. "tl'1].� y CT:E�: UJ: S:21E: €::,.'.^::: COt1wc�7;zI'!Cc3. I u.�c;G �,iTTe :.a"� 'Li2e I�Ull nc�arer, c'1.I:C1 <br /> it is ��;,� de�ire ���^at .,-.� �u�� al.� ow' �:,;� ��;:�.,.::r.:•a= pror.�;ri:3r, �ncludin� �o�ds <br /> K.:C_ O�f'i(;T' va1-�:�,.��o?e5� 1:�v C;'.:i::3 f�?_CBy,:� �P.^,�,c :i�Y:''15 �;1�C�"i }1��r8 O�E Oi :]y <br /> C�11.CiiF.'i: &.S CO--Gi'.'1"i:'�j c^,_.�':G t,Y:v:,V ..�Lj;'v'Y' ;��0'1'_C'.S 2;.Y'G 'i;0 }J�. C1Gii'JOT'P.C: 1�tT:6Q1&�".G'Zj� <br /> b'y ;T!�f E'I•2CLii.Ti:i LO �Il`.3 S�vf?r��:i CG—G'v'.,�,_ ..,. �� T:V Ci":_ii::::.; �r,•..biC-E UpO; 'L. <br /> S ";:V IlO�.i::c^.�.''.G' 00::,, ,..::G Gi.PEi L'�"'SO;i��i 8i�'LC�S B..T:012`" ''' <br /> G1Vi 1Gri O� � . o �f:8 LJ���B$p <br /> 1t. i S St:�j C18 ut.t7 v:l;::� ':V v?:F�'C�::i.��_fi. C G�:...�.''. ..�i+.-i � c:. "vG JliC:l Cl].V1S1C:1. <br /> Z�.• I� 3u "j C:c^:.. �. ......., _ :^i:iE:Dy C::�:Ci,i, � ti, . ..,�._ _:f ?�O �81.�. IL�\T real <br /> e5t�.'G@ L1�C�6: �i1G y ....- ' --..:'c:t.,. �T`F....'i:Gf�y V�i�i.ia. .�:c i:,,.,. _:O:. �:f.' C�.��B O� I:1�T <br /> Ca8&'i.l1y `e1.i1Cj. 5I1� ..._,..,__ �_._::G i,i@ 7iOCBvC15 i.;ii;i:s'�iC",y �iC1i:�l;^e��, ti�':`J paOCe3u'uS <br /> i i C:i! V i'::: �P. 0 i �. _ -;;`` � -s � Q �,,,, - '�. r� t � . <br /> . sk _ sonwl p•ro��r�,�, .; _u�llvr :;:--_c:�:� .:.,;� �e�;, �e oved <br /> �'ditn s/���s: � ^ � <br /> � / � ���'`'� �l! ,'.�- xJ !'��1''�.%�G.� <br /> � /_ �/"�— �t,./` � i <br /> `--��j � // /. ✓� i` �-.�% / <br /> .C'._..__ ,� �._��'---��-'�—r . . . - �. <br /> � /� <br />